Otvoren natječaj za sufinanciranje programa iz područja kulture

Otvoren natječaj za sufinanciranje programa iz područja kulture

Ministarstvo kulture raspisalo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu s rokom prijave do 4. listopada 2019. godine.

Sve natječajne procedure osigurat će se kroz sustav e-Pisarnice, a provodit će se bez potrebe podnošenja i slanja dokumenata u papirnatom obliku, što će rezultirati smanjenjem administracijskih troškova i pravovremenom objavom rezultata natječaja. Nakon potrebne autentifikacije putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS), svaka osoba moći će pristupiti novoj usluzi e-Pisarnica.

Nova usluga e-Pisarnice, koja će biti dostupna na mrežnim stranicama Ministarstva, omogućit će korisnicima prijavu na natječaje putem sustava e-Prijavnice unutar kojih će se nalaziti i potrebne upute za podnošenje prijava elektroničkim putem.

U Ministarstvu kulture napominju kako se uvođenjem novog sustava ne mijenjaju uvjeti Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju, kao i do sada, samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.

U Program javnih potreba, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi te ocjenom izvršenja dosadašnjih ugovornih obveza korisnika prema Ministarstvu kulture, uvrstit će se programi:

– redovne djelatnosti udruga u kulturi
– dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti
– glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti
– kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog)
– vizualnih umjetnosti
– inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi
– monografija iz područja kulture i umjetnosti
– knjižnične djelatnosti
– potpore izdavanju knjiga
– izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija
– književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga
– književnih programa u knjižarama
– muzejske djelatnosti
– zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine
– zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine
– zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara
– zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara
– zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara
– digitalizacije kulturne baštine
– međunarodne kulturne suradnje
– gradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja kulturne infrastrukture.

Rezultati natječaja za 2020. godinu za sva područja kulture bit će poznati najkasnije početkom 2020. godine, odmah po donošenju državnog proračuna.