Općina Preko sufinancirat će kupnju radnih bilježnica sa 300 kuna po učeniku

Općina Preko sufinancirat će kupnju radnih bilježnica sa 300 kuna po učeniku

Općinski načelnik Općine Preko donio je odluku o ostvarivanju prava na sufinanciranje nabave školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola u školskoj godini 2019./2020.

– I ove godine pomoći ćemo u sufinanciranju nabave školskih knjiga za učenike osnovne škole koji imaju prebivalište na području Općine Preko. Vlada RH donijela je odluku o besplatnim udžbenicima za učenike osnovnih škola, a Općina Preko dodatno će doprinijeti rasterećenju kućnog budžeta sufinanciranjem nabave radnih bilježnica u iznosu od 300 kuna po učeniku, pojasnio je načelnik Općine Preko Jure Brižić.

Ističe kako je, uz ostale socijalno-demografske mjere, kao što su porodiljne naknade, sufinanciranje vrtića i studentske stipendije, sudjelovanje u troškovima nabave školskih knjiga još jedan oblik pomaganja roditeljima i podizanje kvalitete odgoja i obrazovanja djece na području Općine Preko.

– Nadamo se da smo i ovom mjerom roditeljima dodatno pomogli i olakšali te da smo još jednom pokazali da su nam briga za mlade i njihov ostanak na otoku na prvome mjestu, dodao je Brižić.

Odlukom, koja je objavljena na mrežnoj stranici Općine Preko, određuju se uvjeti i postupak ostvarivanja prava na sufinanciranje nabave udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike od prvog do osmog razreda osnovne škole s područja Općine Preko u školskoj godini 2019./2020.

Zahtjevi za sufinanciranje, uz predočenje računa za nabavljene udžbenike i druge obrazovne materijale, mogu se predati do 13. rujna 2019. mailom opcina-preko@preko.hr ili poštom ili osobno u općini.

Fotografija superportal.hr