Koncert klasične glazbe Ansambla Muzičke akademije u Zagrebu

Koncert klasične glazbe Ansambla Muzičke akademije u Zagrebu

U petak, 26. srpnja u 20 sati, u Crkvi Gospe od Ružarija u Preku koncert klasične glazbe održat će Ansambl Muzičke akademije u Zagrebu.

Program se sastoji od Trio sonate baroknih skladatelja Bacha, Telemanna, Händela i Vivaldija isprepletene suvremenim djelima hrvatskih skladatelja poput Josipa Štolcera Slavenskog, Miroslava Šlika, mađarskog skladatelja Béle Bartóka i drugih.

Ansambl djeluje od 2013. godine na inicijativu učenika zadarske Glazbene škole Blagoje Bersa, kada je održan  koncert u Crkvi sv. Mihovila te nastupi u glazbenoj školi. Okupljeni zajedničkim interesom za ranu glazbu nastavljaju djelovanje u suradnji s drugim kolegama na nastavi komorne glazbe u klasi prof. Laure Vadjon na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.

Redovito nastupaju na koncertima u Zagrebu, Šibeniku i Zadru, a ove godine svirali su i na na 30. muzičkom Biennalu Zagreb. U svojem osnovnom sastavu ansambl broji pet glazbenika, no ovisno o vrsti i konceptu programa taj se broj povećava ili smanjuje. Svi članovi osvojili su brojne nagrade na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima.

U ansamblu sviraju: Dunja Čolić, oboa, Martin Krpan, violina, Ana Ivanov, violina, Iva Ilakovac, violončelo,  i Mihovil Buturić, orgulje.