Otočnim poslodavcima 11 milijuna kuna za očuvanje radnih mjesta

Otočnim poslodavcima 11 milijuna kuna za očuvanje radnih mjesta

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2019. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta, vrijedan 11 milijuna kuna.

Na javni poziv mogu se javiti fizičke osobe–obrtnici, trgovac pojedinac i pravne osobe koje svoju registriranu djelatnost obavljaju na otocima, neovisno o svom sjedištu. Rok za podnošenje zahtjeva i propisane dokumentacije je 31. listopada 2019. godine.

Potpore poslodavci mogu dobiti pod uvjetima da na otocima obavljaju djelatnosti koje su važne za gospodarski razvoj otoka, da zaposlenici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima te da rade kod istog podnositelja zahtjeva za potporu najmanje 12 mjeseci bez prekida do trenutka podnošenja zahtjeva, kao i da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva podnositelja zahtjeva nije veći od 50 posto i da nisu financijske institucije.

Podnositelji zahtjeva za potporu na otocima prve skupine imaju pravo na potpore u iznosu od 100 posto jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće po zaposleniku, bez doprinosa na plaću, dok je na otocima druge skupine riječ o iznosu od 50 posto tog iznosa.

Ukupan iznos potpora male vrijednosti koje se dodjeljuju jednom poslodavcu ne smije prelaziti iznos od 200.000 eura unutar razdoblja od tri fiskalne godine. Također, korisnici potpora koji su ostvarili pravo na potporu male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta u prošloj godini stječu pravo na podnošenje zahtjeva protekom 12 mjeseci od prethodno podnesenog zahtjeva.

Prošle je godine 218 otočnih poslodavaca za 2290 djelatnika ostvarilo pravo na potporu u ukupnom iznosu od 7,95 milijuna kuna.

Sve pojedinosti javnog poziva objavljene su na mrežnoj stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU