Prije radova proučite Pravilnik o jednostavnim građevinama

Prije radova proučite Pravilnik o jednostavnim građevinama

Dolaskom ljepših, toplijih i duljih dana intezivirali su se građevinski radovi, ali i upiti građana općinskoj upravi i prijave o nedopuštenoj gradnji i nepoštivanju propisa i zakona.

Općina Preko stoga podsjeća na Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima koji je donijelo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

Bez građevinske dozvole i glavnog projekta može se graditi na građevnoj čestici postojeće zgrade za koju postoji akt o gradnji:

– cisterna za vodu i septička jama zapremine do 27 m³

– vrtna sjenica

– slobodnostojeća ili sa zgradom konstruktivno povezana nadstrešnica, tlocrtne površine do 20 m², izvan tlocrtnih gabarita postojeće zgrade

– terasa uz postojeću zgradu u razini terena tlocrtne površine do 20 m²

– spremnik za smještaj tipskih kontejnera za komunalni otpad

– itd…

Bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom može se graditi:

– pomoćna zgrada koja ima jednu etažu do 50 m² tlocrtne površine

– podzemni i nadzemni spremnik goriva zapremine do 10 m³

– bazen tlocrtne površine do 100 m² ukopan u tlo

– sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne energije bez mogućnosti predaje u mrežu;

Potvrdu glavnog projekta za gradnju izdaje Upravni odjel za prostorno uređenje zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, Ulica Brne Krnarutića 13/I, 23000 Zadar.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja možete se obratiti u Općinu Preko.

Pravilnik o izmjenama i dopunama, koji je objavljen u Narodnim novinama, možete preuzeti i pročitati OVDJE 

 

Fotografija uporabnadozvola.hr