Don Mario Soljačić izabran za voditelja Stalne izložbe crkvene umjetnosti u Zadru

Don Mario Soljačić izabran za voditelja Stalne izložbe crkvene umjetnosti u Zadru

Nakon smrti mons. dr. Pave Kera, Stalna izložba crkvene umjetnosti (SICU) u Zadru ostala je bez svoga voditelja. U utorak, 19. veljače 2019. godine, tijekom saziva 102. sjednice Vijeća SICU-a u prostorijama Stalne izložbe crkvene umjetnosti u Zadru, za voditelja SICU-a izabran je dr. sc. don Mario Soljačić.

Dr. Soljačić trenutačno je župnik u Murvici i Briševu, od 2008. do 2013. vodio je župe u Preku i Sutomišćici, a nakon toga, do kolovoza 2018. godine bio je upravitelj župa u Ugljanu i Lukoranu. Rođen je 18. veljače 1964. godine u Drenovcima, gimnaziju je završio u Zadru, a studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Za svećenika Zadarske nadbiskupije zaređen je 22. travnja 1990. godine. Doktorski rad pod naslovom „Književni prilozi u Katoličkoj Dalmaciji (1870.-1898.) obranio je 21. lipnja 2018. godine.

Don Mario se bavi proučavanjem književnih priloga u vjerskim i političkim časopisima koji su izlazili u Zadru u drugoj polovici 19. i početkom 20. stoljeća. U njegovu interesnom području su i svećenici koji su svojim pastoralnim, publicističkim i književno-kulturnim djelovanjem doprinijeli lokalnoj (zadarskoj) i regionalnoj (dalmatinskoj) sredini (Ivo Prodan, Ante Peroš, Ante Nižić i dr.). Trenutačno radi na prilogu za bibliografiju dvojice značajnih zadarskih svećenika: Žarka Brzića, vjerskog pisca i novinara, i Rozaria Šutrina, pedagoga i publicista. Sudjelovao je na nekoliko znanstvenih skupova i publicirao je neke radove.

Naslovi nekih njegovih radova:

– „Starčevićeve Homelie“, Šime Starčević i hrvatska kultura u XIX. stoljeću-Zbornik radova, Zadar- Gospić, 2014, str. 239-256.

– „Staroslavenska problematika u Katoličkoj Dalmaciji (1870.- 1898.)“ –izlaganje na znanstve-nom skupu Zadarski filološki dani V, Zadar, 27.-28. rujna 2013.

– „Književni prilozi Augusta Šenoe u Danici“, Marulić, Zagreb, 2012., br. 2, str. 274-279.

– „Mons Mate Garković, župnik u Preku 1914.-1925.“, Marulić, Zagreb, 2011., br. 3, str. 102-114.

– „Problem krštenja djece“, Vjesnik Zadarske nadbiskupije, 1997., br. 9-10, str. 314-322.

– „Suputništvo religije, znanosti i tehnološkog napretka danas“, Antropos, Zbornik znanstveno-umjetničke kolonije, Zadar, 1989., br. 1, str. 15-21.

– „don Ante Nižić, župnik Lukorana i povjerenik Hrvatskoga književnog društva sv. Jeronima u Zagrebu“, u pripremi za objavljivanje.