Na natječaju “Svjetlo na zajedničkom putu” HEP donira od 2000 do 35.000 kn

Na natječaju “Svjetlo na zajedničkom putu” HEP donira od 2000 do 35.000 kn

Hrvatska elektroprivreda objavila je 11. veljače natječaj za dodjelu donacija za sufinanciranje projekata i programa organizacija civilnog društva i ustanova u 2019. godini.

Sufinancirat će se programi u područjima: mladi, umjetnost i kulturna baština, okoliš, znanost i društvo te humanitarno djelovanje. Na natječaj se mogu javiti organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice i druge neprofitne organizacije) te ustanove (vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi, parkovi prirode…) sa sjedištem u RH.

Ukupna planirana vrijednost natječaja je 2,500.000 kuna, novac će se donirati za najviše 400 projekata, a odobrena donacija za pojedini prijavljeni projekt/program iznose najmanje 2000 kuna, a najviše 35.000 kuna te u prijavi nije dopušteno zatražiti veći iznos od Hrvatske elektroprivrede d.d.

Natječaj “Svjetlo na zajedničkom putu” bit će otvoren do 13. ožujka 2019. godine do 16 sati.
.
Uvjeti natječaja, obrazac prijavnice s uputom za ispunjavanje i ostala natječajna dokumentacija nalaze se na mrežnoj stranici HEP-a.