Uskoro počinje snimanje promotivnog filma o HOP-u

Uskoro počinje snimanje promotivnog filma o HOP-u

Klaster Hrvatski otočni proizvod obavještava sadašnje i buduće članove o članarinama za 2019. godinu.

Članarina iznosi:
– 200,00 kuna za fizičke i pravne osobe (koje nisu u sustavu PDV-a)

– 400,00 kuna za pravne osobe koje su u sustavu PDV-a.

Članarina uključuje:
– oglašavanje članova Klastera HOP na web stranici otocniproizvod.hr (oglašavanje fotografija i kontakta proizvođača nositelja oznake HOP)

– pravo sudjelovanja na sajmovima u organizaciji Klastera HOP

– sufinanciranje kotizacije članovima Klastera HOP za sudjelovanje na sajmovima HOP-a u Zagrebu

– promociju proizvođača na facebook stranici Klastera HOP

Udruga Poslovni Klaster prethodne godine je organizirala više sajmova HOP-a: PredBožićni i PredUskrsni sajam u Zagrebu, 1. Sajam HOP-a u Zadru, Klaster je bio Pokrovitelj sajmova HOP-a u Korčuli, Vlašićima na Pagu – sajam „Od Luna do Fortice“, Kalima u sklopu „Kali Fish Festivala“, u mjestu Ugljan ŠUG Festival, Ljetni Sajam otočnih proizvoda u Tkonu te Sajam HOP-a u Biogradu.

Putem javnih natječaja Klasteru je odobrena potpora za snimanje promotivnog videa o HOP-u koji će se realizirati potkraj veljače ove godine. Promotivni film HOP-a proslijedit će se HTZ-u, svim turističkim zajednicama i zračnim lukama u svrhu promocije projekta.

Svim nadležnim županijama, gradovima i općinama upućeni su pozivi za suradnju i uključivanje u projekt Hrvatski otočni proizvod u korist nositelja oznake HOP, dobivanje potrebnih sredstava za organizaciju manifestacija koje promoviraju HOP, za sufinanciranje potrebnih analiza i dizajna ambalaže za dobivanje oznake.

U 2019. godini Klaster planira promociju projekta HOP u susjednim zemljama u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU te će u program uključiti proizvođače.

Na web stranici udruge se nalazi poseban kutak za proizvođače sa stručnim informacijama.

Članarina se može uplatiti do 1. ožujka 2019. na IBAN žiro-računa Udruge Poslovni klaster Hrvatski otočni proizvod:

HR4123600001102447700 kod Zagrebačke banke d.d.
s pozivom na broj: Vaš OIB

Primatelj: Udruga Poslovni klaster Hrvatski otočni proizvod, Mulina 7, 23212 Tkon.

Svrha uplate: članarina za 2019. g.