Počinje provjera ispravnosti podataka na otočnim iskaznicama

Počinje provjera ispravnosti podataka na otočnim iskaznicama

Agencija za obalni linijski pomorski prijevoz kao izdavatelj otočnih iskaznica za pomorski prijevoz putnika i vozila, zajedno s operatorom sustava SEOP Agencijom za komercijalnu djelatnost d.o.o., provodi periodičke provjere podataka korisnika povlaštenog prijevoza.

Periodičke provjere podataka obavljaju se u službenim registrima MUP-a, HZMO-a, MZOS-a iz kojih su podaci korisnika povučeni na otočne iskaznice prilikom provjere prava korisnika i prilikom izrade otočnih iskaznica za putnike i vozila.

Obavještavamo sve korisnike povlaštenog prijevoza da svaka promjena osobnih podataka (promjena mjesta prebivališta, imena, prezimena, a radi kojih korisnik mijenja osobnu iskaznicu), odnosno podataka o vozilu (tehnički podaci o vozilu, registarske oznake vozila ili osobni podaci o vlasniku/korisniku vozila) iziskuju promjenu otočne iskaznice za povlašteni prijevoz.

Periodičkim provjerama sve iskaznice čiji podaci korisnika više ne odgovaraju podacima na otočnoj iskaznici bit će automatski deaktivirane jer su podaci korisnika promijenjeni. Korisnici neće moći ostvarivati pravo na povlašteni prijevoz s takvom iskaznicom već moraju ishodovati nove iskaznice na kojima će se nalaziti ažurirani i točni podaci.
Periodičke provjere rade se nekoliko puta godišnje za sve kategorije korisnika povlaštenog prijevoza, a kako bi se osiguralo da isključivo korisnici kojima pripada pravo na povlašteni prijevoz isto i koriste.

Agencija poziva sve korisnike da što prije ažuriraju podatke, odnosno predaju zahtjeve za nove otočne iskaznice ako su njihovi podaci promijenjeni u nekom od registara kako ne bi ostali bez mogućnosti korištenja prava na povlašteni prijevoz.