Obljetnički koncert Mješovitog zbora Condura Croatica

Obljetnički koncert Mješovitog zbora Condura Croatica

U povodu Krševanovih dana kršćanske kulture, Mješoviti pjevački zbor Condura Croatica iz Zadra priređuje koncert u Crkvi sv. Frane u Zadru, u srijedu, 7. studenoga u 20 sati.

Zbor će izvoditi latinsku i glagoljašku tradiciju pjevanja sjeverne i srednje Dalmacije. Na koncertu će nastupiti i mali gudački sastav učenika Glazbene škole Blagoja Berse iz Zadra, Dječja klapa Baliniera iz Preka pod vodstvom prof. Nade Smoljan, na klarinetu prof. Ante Buturić, a na orguljama prof. Martina Lazar.

Koncertom u Crkvi sv. Frane Mješoviti pjevački zbor Condura Croatica Zadar svečano će obilježiti desetu godišnjicu aktivnog djelovanja. Osnivač zbora i umjetnički voditelj je maestro Ivo Nižić iz Preka.