Napomena: Klinite na sliku za uvećani prikaz.

Općina Preko raspisala natječaj za studentske stipendije

Na temelju odluke općinskog načelnika Općine Preko, raspisan je natječaj za odobravanje bespovratnih financijskih pomoći studentima koji imaju prebivalište na području Općine Preko za studijsku godinu 2018./2019., i to za sve studije.

Dodijelit će se 65 bespovratnih studentskih stipendija u visini od 300 kuna mjesečno, a pravo na stipendije mogu ostvariti:

– studenti koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Preko najmanje pet godina prije raspisivanja natječaja
– studenti koji imaju status redovitog ili izvanrednog studenta,
– studenti koji nemaju odobren kredit ili stipendiju od nekog drugog subjekta,
– studenti koji prethodno nisu koristili bespovratnu financijsku pomoć za isti stupanj i studijsku godinu obrazovanja

Kriteriji na temelju kojih će se odabrati kandidati za dodjelu stipendija su sljedeći:

– opći uspjeh u završnom razredu srednjoškolskog obrazovanja za studente upisane na prvu godinu studija
– opći uspjeh u obrazovanju na prethodnoj godini studija za studente koji se upisuju na drugu i sljedeće godine studija
– sudjelovanje na smotrama i natjecanjima
– osvojene nagrade
– socijalno-materijalni status

Rok za podnošenje zahtjeva na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja (11. listopada). Uz zahtjev se prilaže:

1. potvrda fakulteta o upisu na redovno ili izvanredno školovanje
2. preslika svjedodžbe ili indeksa zadnje godine završenog školovanja, a i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita i broju ostvarenih ECTS bodova
3. dokazi o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima zadnje godine završenog školovanja
4. izjava o članovima zajedničkog domaćinstva (na obrascu Upravnog odjela za opće, pravne i ekonomske poslove),
5. službene potvrde o prihodima svih članova obitelji za godišnji prihod iz prethodne godine (prema uputama iz obrasca Upravnog odjela za opće, pravne i ekonomske poslove)
6. ostala dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji prema kriterijima ovog Pravilnika (djeca bez jednog roditelja, djeca roditelja invalida, ostali članovi obitelji koji se školuju),
7. preslika domovnice i osobne iskaznice,
8. uvjerenje o prebivalištu ( MUP, ne starije od šest mjeseci)
9. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na obrascu Upravnog odjela za opće, pravne i ekonomske poslove)

Studenti bez oba roditelja uz zahtjev prilažu sljedeću dokumentaciju:

1. potvrdu fakulteta o upisu na redovno ili izvanredno školovanje
2. presliku domovnice
3. uvjerenje o prebivalištu ( MUP, ne starije od šest mjeseci)
4. izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj
osnovi (na obrascu Upravnog odjela za opće, pravne i ekonomske poslove)
5. ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog
položaja obitelji prema kriterijima ovog Pravilnika (djeca bez oba roditelja)

Studenti koji su stekli pravo na stipendiju po bilo kojem drugom temelju ne mogu ostvariti pravo na dodjelu bespovratne financijske pomoći po odredbama Pravilnika.

O rezultatima izbora po provedenom natječajnom postupku kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Popis kandidata objavit će se na oglasnoj ploči Općine Preko, a svim kandidatima s kojima treba sastaviti Ugovor o bespovratnoj pomoći poslat će se poziv za potpis ugovora.

Studenti imaju pravo prigovora na listu kandidata u roku od 8 dana od objave popisa. Prigovore rješava općinski načelnik Općine Preko.

Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom i nepravodobni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

Zahtjevi se podnose poštom ili osobno na adresu: OPĆINA PREKO, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko (-za natječaj bespovratne financijske pomoći studentima).