Otočni sabor protiv ukidanja Agencije za obalni linijski promet

Otočni sabor protiv ukidanja Agencije za obalni linijski promet

Protivljenje mogućem ukidanju Agencije za obalni linijski pomorski promet, odnosno njenom pripajanju nekoj drugoj agenciji, i povećanju paušala za iznajmljivače privatnog smještaja, izrazilo je priopćenjem Otočni sabor.

Smatraju da je u Republici Hrvatskoj dosta nepotrebnih, ali jedna agencija mora ostati samostalna jer otočanima znači život. Agencija za obalni linijski pomorski promet ne smije se ugasiti i mora ostati samostalna kao i do sada zato što dnevno rješava otočnu pomorsku povezanost i komunicira s otočnim jedinicama lokalne samouprave oko potrebnih dnevnih izmjena plovidbenih redova za potrebe otočana. “Bojimo se da, ukoliko zaista dođe do ukidanja Agencije, neće biti moguće intervenirati u plovidbeni red na dnevnoj razini. Pretpostavljamo da bi se ukidanjem Agencije za obalni linijski pomorski promet njezine ovlasti prebacile na Ministarstvo pomorstva te smatramo da bi u tom slučaju došlo do sukoba interesa oko dodjele koncesija na obalnim linijama za državnog brodara Jadroliniju”.

Osim toga, Otočni sabor smatra da u predloženom nacrtu izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak dolazi do udara na jednu od glavnih gospodarskih djelatnosti na otocima, a to je turizam. Stupanjem na snagu ovog zakona dolazi do mogućeg drastičnog povećanja paušalnog poreza na dohodak za privatne iznajmljivače. U prijedlogu se tako navodi da su “jedinice lokalne samouprave dužne donijeti odluke kojima će propisati visinu paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, a koja ne može biti manja od 150 kuna niti veća od 1500 kuna”. U nacrtu prijedloga zakona nije navedeno da jedinice lokalne samouprave moraju poštivati Zakon o otocima i otočnost – skup geografskih, društvenih, povijesnih, gospodarskih i ekoloških posebnosti proizašlih iz potpune okruženosti morem”, stoji u priopćenju Otočnog sabora.