Novi obrasci knjiga očevidnika i izvješća o ulovu ribe

Novi obrasci knjiga očevidnika i izvješća o ulovu ribe

Od 1. listopada 2018. godine počinje primjena novih obrazaca knjiga očevidnika i izvješća o ulovu ribe.

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba poziva ovlaštenike povlastica za gospodarski ribolov na moru i mali obalni ribolov da tijekom kolovoza i rujna preuzmu nove knjige očevidnika i izvješća o ulovu u Područnoj jedinici/Ispostavi Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede koja im je izdala povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru, odnosno povlasticu za mali obalni ribolov.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru propisuje oblik, sadržaj i način vođenja očevidnika o gospodarskom ribolovu na moru i iskrcajne/prekrcajne deklaracije te izvješća o ulovu koje moraju voditi pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarski ribolov na moru te fizičke osobe koje obavljaju mali obalni ribolov, kao i način dostavljanja ispunjenih očevidnika i izvješća.

Sukladno navedenom Pravilniku ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru, odnosno povlastice za mali obalni ribolov, obvezni su od 1. listopada 2018. godine podatke o ribolovnom naporu, ulovu i iskrcaju voditi na novim obrascima očevidnika, odnosno izvješća, te ih dostavljati Ministarstvu poljoprivrede na propisani način.

Stari obrasci nakon 30. rujna 2018. više neće biti važeći.

Obavijest se odnosi na ovlaštenike povlastica koji dostavljaju podatke na papirnatim obrascima. Ovlaštenici koji imaju instaliran e-očevidnik, podatke dostavljaju elektroničkim putem.