Klaster HOP bira delegate i predstavnike u tijelima udruge

Klaster HOP bira delegate i predstavnike u tijelima udruge

TKON – Udruga poslovni Klaster HOP obavještava nositelje oznake HOP i članove Udruge poslovni Klaster Hrvatski otočni proizvod da mandat tijelima Klastera prestaje 17. rujna 2018.

Prema čl. 13. Statuta, najmanje mjesec dana prije isteka mandata članova tijela udruge saziva se redovita izborna skupština.

Stoga se pozivaju svi otoci koji imaju dobitnike oznake HOP da izaberu svoje delegate, po jedan predstavnik-delegat svakog otoka. Prema izmjenama i dopunama Statuta delegat svakog otoka može imati do tri zamjenika koji ga mogu mijenjati na sastancima.

Skupština bira ostala tijela Klastera: predsjednika, dopredsjednika, Upravni odbor, Nadzorni odbor i likvidatora.

Mandat tijelima Klastera traje četiri godine.

Upravni odbor sastoji se od 11 članova koje bira skupština iz redova udruge.

Predsjednik udruge je po svojoj funkciji i predsjednik Upravnog odbora i skupštine.

Sjednica izborne skupštine održat će se u petak, 24. kolovoza 2018. u Zadru, za trajanja 1. Sajma Hrvatskih otočnih proizvoda.

O točnom vremenu održavanja skupštine kao i mjestu sastanka Klaster će naknadno obavijestiti članove putem emaila i svoje web stranice.

Do 21. kolovoza 2018. na email: info@otocniproizvod.hr potrebno je dostaviti imena delegata s otoka (jedan delegat za svaki otok i njihova do tri zamjenika) a koji će ujedno i nazočiti izbornoj skupštini u Zadru.

Potrebno je i da predstavnici u tijelima Klastera budu i članovi Udruge, informacije o članstvu i plaćanju članarine nalaze se na LINKU