Učenici i studenti, zahtjevi za novu Otočnu iskaznicu tek od 1. rujna!

Učenici i studenti, zahtjevi za novu Otočnu iskaznicu tek od 1. rujna!

PREKO – Agencija za obalni linijski pomorski promet obavještava sve predškolce, učenike i studente, koji su korisnici povlaštenog prijevoza, da se zaprimanje i obrada zahtjeva za te skupine zaustavlja do 1. rujna 2018. godine.

Osnovni preduvjet za uspješnu obradu zahtjeva za izdavanje otočne iskaznice za kategorije učenika i studenata je usklađeni status korisnika za školsku/akademsku godinu 2018/2019. u odgovarajućem registru, odnosno e-Matici (CARNET) za učenike te SRCU za studente.

Svi korisnici (predškolci, učenici i studenti) koji su, u odnosu na prethodnu školsku/akademsku godinu, mijenjali obrazovnu ustanovu, mjesto školovanja ili mjesto boravka (učenici i studenti koji borave u učeničkim i studentskim domovima izvan svoga mjesta prebivališta), zahtjev za novu otočnu iskaznicu će moći podnijeti tek od 1. rujna 2018. godine.

S obzirom na to da će svi navedeni registri biti ažurirani kroz rujan, a najkasnije do 30. rujna 2018. godine, zahtjevi zaprimljeni od 1. rujna će se obrađivati tijekom rujna, a ovisno o ažuriranim podacima registra učenika i studenata, za svakog korisnika pojedinačno.

Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje nove učeničke iskaznice ili iskaznice za studenta, korisnici se upućuju da u obrazovnoj ustanovi obavezno provjere je li njihov status uredno ažuriran u pripadajućem registru (CARNET, SRCE).

Svi korisnici koji imaju učeničke/studenske otočne iskaznice će svoje pravo moći ostvarivati temeljem svojih postojećih iskaznica dok im se ne obrade novi zahtjevi.

Djeca, koja su svoje učeničke iskaznice ishodovala temeljem potvrda o pohađanju obaveznog predškolskog programa, ne trebaju predavati nove zahtjeve zbog upisa u prvi razred osnovne škole, osim ako im je mjesto školovanja u odnosu na mjesto pohađanja predškolskog programa promijenjeno.

Dakle, ako nije bilo promjena, postojeće se iskaznice koristite do datuma njihove valjanosti, sa statusom učenika koji je odmah dodijeljen.

Također, svi ostali korisnici, učenici i studenti, kod kojih nije došlo ni do kakve promjene vezano uz mjesto školovanja, odnosno prebivališta/boravišta, ne podnose zahtjev za novu iskaznicu, nego koriste postojeću do datuma njene valjanosti.

Za sve informacije obratite se Agenciji za obalni linijski pomorski promet na info@agencija-zolpp.hr ilina telefon 021/329-370.