Don Mario Soljačić, župnik Ugljana i Lukorana, obranio doktorat

Don Mario Soljačić, župnik Ugljana i Lukorana, obranio doktorat

PREKO – Don Mario Soljačić obranio je u četvrtak, 21. lipnja 2018. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru doktorski rad pod naslovom “Književni prilozi u Katoličkoj Dalmaciji (1870.-1898.)”, objavila je Zadarska nadbiskupija.

U Stručnom povjerenstvu bili su redoviti profesor filologije dr. sc. Tihomil Maštrović, izvanredna profesorica dr. sc. Zvjezdana Rados, Odjel za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru, te izvanredni profesor dr. sc. Robert Bacalja.

Don Mario je rođen u Drenovcima 18. veljače 1964. godine, a za svećenika je zaređen 25. ožujka 1990. godine u Zadru. Diplomirao je Hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zadru 1990. godine.

Dosada je obavljao službu župnika u Visočanima (1992.-1994.), u Župi Kraljica Mira na Stanovima u Zadru (1994.-1998.), u Župi blaženoga Alojzije Stepinac (Bili Brig) u Zadru (1998.-1999.), u Župi Svetoga Šime u Zadru i sv. Nikole u Crnom (1999.-2003.), kad je bio voditelj vjeronauka za studente. Župe u Preku i Sutomišćici vodio je od 2008. do 2013., kada je imenovan upraviteljem župa u Ugljanu i Lukoranu. Bio je član Svećeničkog vijeća (2005.-2010.), a sada je dekan Ugljanskog dekanata.

U sklopu svećeničke rekolekcije u Zadru u siječnju 2017. godine don Mario je održao zapaženo predavanje o don Ivi Prodanu kao velikanu katoličke i hrvatske misli.

Radujemo se i čestitamo novom doktoru don Mariju Soljačiću na postignutom akademskom gradusu na Sveučilištu u Zadru.