Za izradu prostornog plana Općini Preko odobreno 56.500 kuna

Za izradu prostornog plana Općini Preko odobreno 56.500 kuna

PREKO – Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, na temelju javnog poziva, a u cilju unapređenja prostornog uređenja, dodijelilo je jedinicama lokalne samouprave za 2018. godinu 3,100.000 kuna za izradu prostornih planova.

Do 11. travnja 2018., kada je zaključeno prvo obračunsko razdoblje, zaprimljeno je ukupno 111 zahtjeva za sufinanciranje izrade prostornih planova od ukupno 85 jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave. A nakon provedenog postupka administrativne provjere, odabran je 81 prostorni plan, za što će se utrošiti   2,685.170 kuna.
U Zadarskoj županiji odabrano je 12 općina i gradova, za što će se izdvojiti 335.450 kuna, a među otočnim jedinicama lokalne samouprave prostorni planovi sufinancirat će se Gradu Pagu te općinama Tkon, Kali i Preko.
Najviše novca, ne samo među otočnim jedinicama lokalne samouprave, nego u cijeloj Zadarskoj županiji, dobila je Općina Preko za financiranje izmjena i dopuna prostornog plana, i to 56.500 kuna. Slijede Grad Pag sa 36.000 kuna, Općina Kali za UPU obalnog pojasa Mala Lamjana dobila je 9375 kuna, a Općini Tkon za izmjene i dopune prostornog plana pripalo je 8625 kuna.
Nakon provedenog postupka administrativne provjere, a zbog velikog broja zahtjeva,  Povjerenstvo za vrednovanje, ocjenjivanje i izradu prijedloga odabira predložilo je Ministru sufinanciranje urednih zahtjeva svih općina, gradova i županija podnesenih do 11. travnja 2018., ali uzimajući u obzir samo po jedan zahtjev svake općine/grada /županije (onaj s najvišim iznosom sufinanciranja) i to na način da se sredstva dodijele u iznosu cca 10 – 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana, ovisno o stupnju razvijenosti i ostalim kriterijima za bodovanje iz Naputka za ocjenjivanje.
Državnim proračunom za 2018. godinu, za aktivnosti A576150 Djelovanje na unapređenju prostornog uređenja, razdjela pozicije 363 Pomoći unutar općeg proračuna, osigurano je ukupno 3.100.000 kuna. Ovakvom odlukom u prvom obračunskom razdoblju sufinancirat će se 81 prostorni plan i utrošit će se  2.685.170,00 kuna.
Cijeli dokument s popisom jedinica lokalne i regionalne samouprave koje su dobile novac za prostorne planove objavljen je na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.
Fotografija Ivan Ćorić