Općini Preko bespovratnih 55.750 kuna za Strategiju razvoja turizma

Općini Preko bespovratnih 55.750 kuna za Strategiju razvoja turizma

PREKO – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobrila je Općini Preko bespovratnih 55.750 kuna za izradu Strategije razvoja turizma.
Prema riječima Dražene Strihić, pročelnice Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove, Strategiju turizma radit će tvrtka IQ Consulting d.o.o., koja je izradila i Strateški plan ukupnog razvoja Općine Preko, a prve aktivnosti, radionica u kojoj će sudjelovati predstavnici javnog i privatnog sektora, održat će se potkraj svibnja.
– Općina Preko već ima donesen Strateški plan ukupnog razvoja za razdoblje 2015. – 2020., ali to je samo jedan od dokumenata  potrebnih za kvalitetno planiranje razvoja. Budući da je turizam jedna od glavnih grana gospodarstva Općine Preko, potrebno je izraditi konkretan operativni dokument na kojem će se temeljiti planiranje i razvijanje turizma. U ovom slučaju to je Strategija razvoja turizma u sklopu koje će se sagledati sadašnja pozicija destinacije, analizirati postojeće osnove, šire promatrati razvoj i potrebu povezivanja ponude, dugoročno osmisliti razvoj turističkog sektora i postaviti glavne smjernice razvoja turizma s naglaskom na održivost, pojašnjava pročelnica Strihić te napominje da je takav dokument potreban i za kandidiranje projekata na EU fondove ne samo javnog, nego i privatnog sektora.
Općina Preko u listopadu 2017. godine prijavila se na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu podmjere 7.1 – „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“, provedba tipa operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“. Potkraj travnja stigla je odluka o prihvatljivosti za ulaganje u izradu Strategije turizma, i to u stopostotnom iznosu prihvatljivih troškova – 55.750 kuna.