OTP banka raspisala natječaj za dodjelu donacija

OTP banka raspisala natječaj za dodjelu donacija

PREKO – U sklopu svog donacijskog programa „Zeleno svjetlo za…“, OTP banka raspisala je javni natječaj za dodjelu donacija za programe u 2018. godini.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu donacija OTP banke imaju registrirane udruge, klubovi i ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Prijave pojedinaca, trgovačkih društava, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili tijela državne uprave neće se razmatrati. U natječaju ne mogu sudjelovati subjekti kod kojih su zaposlenici OTP banke osnivači, članovi upravljačkih i radnih tijela ili počasni članovi.

Prijavljeni projekti moraju se odnositi na aktivnosti koje će se provoditi u 2018. godini, a natječaj je otvoren od 26. veljače do 19. ožujka.

Donacije će dodjeljivati za sljedeće kategorije:
 
Mladi, obrazovanje i znanost
 
Izvrsnost – iznadprosječan uspjeh u školi/na fakultetu, osvojene nagrade, objavljeni radovi
Inovativnost – projekti koji na inovativan način pomažu razvoju djece i mladih te razvoju znanosti

Očuvanje kulturne, povijesne i tradicijske baštine te očuvanje okoliša
 
Originalnost i kvaliteta projekta
Doprinos očuvanju kulturne, povijesne i tradicijske baštine kraja kao i brizi za okoliš

Humanitarni projekti (zdravstvo, socijalna skrb, ljudska prava)
 
Značenje projekta za pomoć određenoj skupini u društvu
Podizanje razine svijesti šire javnosti o poteškoćama s kojima se susreću tražitelji sredstava

Sport
 
Rezultati primjereni veličini i mogućnostima kluba/pojedinca; osvojene nagrade
Doprinos promicanju kulture sporta i zdravog življenja među djecom i mladima

Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt mogu iznositi najviše 30.000 kuna. Pojedinačne iznose donacija odredit će Povjerenstvo javnog natječaja za dodjelu donacija ovisno o kvaliteti pristiglih prijava. Prijave izvan roka neće se razmatrati.

Sve pojedinosti natječaja mogu se pronaći na mrežnoj stranici OTP banke

 

Fotografija/ilustracija Natalie Pedigo on Unsplash