Predavanje za ribare s područja općina Preko, Kali, Kukljica i Sali

Predavanje za ribare s područja općina Preko, Kali, Kukljica i Sali

PREKO – Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba organizira predavanje za profesionalne ribare s područja općina Preko, Kali, Kukljica i Sali te Grada Zadra i zadarskih otoka sa svim pripadajućim naseljima Grada Zadra. Na predavanje se pozivaju i svi ostali zainteresirani profesionalni ribari iz okolnih mjesta.

Predavanje će se održati u četvrtak, 1. ožujka 2018. godine u Udruženju obrtnika Zadra, Ulica Špire Brusine 11 u 10 sati. Tema predavanja bit će dodjela potpore u okviru mjere I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“, a predavač Valentina Andrić, mag. ing. morskog ribarstva. Bit će riječi o uvjetima natječaja i postupkom podnošenja zahtjeva za mjeru I.22., kao i mogućnostima individualnog informiranja i savjetovanja te o ostalim aktualnim temama iz područja ribarstva.

U cilju poboljšanja uspješnosti poslovanja i konkurentnosti subjekata u ribarstvu te pružanja stručnih savjeta o poslovnim strategijama i načinima financiranja, Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba će voditi evidenciju prisutnosti na stručnim predavanjima.

Dodatne informacije i potvrde dolaska na mob: 091 4882 973 ili e-mail: valentina.andric@savjetodavna.hr