Za sanaciju pomorskog dobra Općini Preko 100.000 kuna

Za sanaciju pomorskog dobra Općini Preko 100.000 kuna

PREKO – Župan Božidar Longin predstavio je na Kolegiju proračun Zadarske županije, koji je za 2018. godinu planiran u iznosu od 901 milijun kuna, s nižim projekcijama za dvije sljedeće godine – za 2019. ona iznosi 885 milijuna, a godinu kasnije 881 milijun kuna.

U odnosu na plan za 2017. godinu povećanje iznosi 6,5 milijuna kuna, a temelji se na novom modelu financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine. On predviđa pravedniji način raspodjele prihoda od poreza na dohodak. Prihod od poreza na dohodak je planiran u iznosu od 66 milijuna kuna, što je 9,5 milijuna više u odnosu na prošlu godinu.

Proračun predviđa povećanje sredstava za prijevoz učenika srednje škole sufinanciranjem prijevoza sa 10 na 15 posto, a za deficitarna zanimanja 100 posto. Učenicima deficitarnih zanimanja sljedeće će se godine u cijelosti sufinancirati i udžbenici, a znatno se povećava i iznos za novorođenu djecu, i to u ukupnom iznosu od 1,800.000 kuna. Sa 2,000.000 kuna sufinancirat će se i skrb o starijim osobama, što uključuje i sufinanciranje privatnih domova umirovljenika.

Župan Božidar Longin za sanaciju pomorskog dobra na području gradova i općina odobrio je ukupno 1,365.000 kuna. Temeljem izvješća gradskih i općinskih povjerenstava, te Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Zadarske županije, otočnim općinama odobreno je:

Općini Kali – 100.000 kuna
Općini Kukljica – 80.000 kuna
Općini Pašman – 100.000 kuna
Općini Preko – 100.000 kuna
Općini Sali – 90.000 kuna

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Mile Fabijan istaknuo je kako je za stavljanje u stanje prohodnosti prometnica utrošeno 5,300.000 kuna, a za dovođenje cesta u stanje prije elementarne nepogode potrebno je još oko 12,500,000 kuna.