U Vladi održan sastanak o štetama od poplave u Zadarskoj županiji

U Vladi održan sastanak o štetama od poplave u Zadarskoj županiji

PREKO – Iznos popisane štete od poplava koje su u rujnu pogodile Zadarsku županiju je 322 milijuna kuna, a pola od toga odnosi se na štete na infrastrukturi koja je u vlasništvu gradova i općina, rekao je zadarski župan Božidar Longin u Banskim dvorima na radnom sastanku s premijerom Andrejom Plenkovićem.

– Štete su bile ogromne, dobar dio smo sanirali, ono najnužnije da se život može odvijati. Sad moramo napraviti korak dalje, a prioritetne su bolnica i poliklinika, kazao je Longin te dodao da je kišna fronta koja je u rujnu pogodila županiju bila duga 20 kilometara.

Istaknuo je da je šteta na županijskim cestama oko 17 milijuna kuna, a na Općoj bolnici Zadar sedam milijuna kuna. Polovica popisane štete odnosi se na infrastrukturu u vlasništvu gradova, općina te Županijske uprave za ceste. U taj iznos nisu uračunate štete na nerazvrstanim cestama.

– Da počnemo sada, tu smo negdje da možemo završiti do počeka sezone, rekao je Longin te napomenuo da je, što se infrastrukture tiče, prioritet sanacija bujičnjaka te priprema za nadolazećuturističku sezonu.

Pritom se posebno izdvaja Grad Nin, gdje su uništena oba mosta i ljudi koji žive na otoku trenutačno do kuća idu preko privremenog mosta koji je napravila Hrvatska vojska. Problem su i uništene plaže jer su bujičnjaci nanijeli milijune i milijune kubičnih metara materijala, a stuacija je identična, osim u Ninu, i u općinama Privlaka, Sali i Ražanac, kazao je Longin.

Na sastanku je dogovoreno da će predstojnik Ureda premijera Zvonimir Frka Petešić biti koordinator aktivnosti vezanih uz sanaciju šteta nastalih u rujanskim poplavama u Zadarskoj županiji, a ministar financija Zdravko Marić rekao je da će se unutar rashoda proračuna i postojećih limita povećati sredstva kojima raspolaže Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda. 

– Ta su sredstva već nekoliko godina na 20 milijuna kuna, a mi ćemo ih povećati na 100 milijuna kuna, najavio je ministar Marić. Dodao je da se računa i na europska sredstva, posebno u sanaciji školskih objekata. 

Uz premijera Plenkovića i župana Longina na sastanku posvećenom procijenjenim štetama, dosad poduzetim i predstojećim koracima u saniranju šteta i obeštećivanju poplavljenih gradova i općina Zadarske županije bili su ministar financija Zdravko Marić, ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek te ministar zdravstva Milan Kujundžić.

Na sastanku su bili i gradonačelnici i načelnici gradova i općina pogođenih poplavama – Zadra, Nina, Bibinja, Galovca, Kali, Kukljice, Novigrada, Pakoštana, Pašmana, Poličnika, Posedarja, Preka, Privlake, Ražanca, Sali, Starigrada, Sukošana, Svetog Filipa i Jakova, Vrsi i Zemunika Donjeg, kao i predsjednik Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda Josip Križanić, direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić te Mile Fabijan iz Županijske uprave za ceste Zadarske županije.