Raspisani natječaji za državne brzobrodske linije

Raspisani natječaji za državne brzobrodske linije

PREKO – Temeljem odluke Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet, raspisan je natječaj za odabir brodara koji će pružati uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2023. godine, uz mogućnost produljenja do 31.prosinca 2027. godine.

Na zadarskom području natječaj se raspisuje za sljedeće linije:
 
9141 Pula – (Unije – Susak) – Mali Lošinj – (Ilovik – Silba) – Zadar i obratno
9401 Olib – Silba – Premuda – Zadar i obratno
9403 Ist/Široka – (Zapuntel – Brgulje – Molat) – Zadar i obratno
9404 Brbinj – (Božava – Zverinac – Sestrunj – Rivanj) – Zadar i obratno / 9405 Zadar – (Mali Iž) – Veli Iž – (Mala Rava – Rava) i obratno
9406 Zadar – Sali – Zaglav – (Iž Mali/Bršanj) i obratno

Obavijesti o nadmetanju objavljene su14. kolovoza 2017. godine, rok za dostavu ponuda je 18. rujna 2017. godine, kada će se i otvoriti ponude.

Rok za donošenje odluke o odabiru je 35 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Ponude moraju podnijeti isključivo elektronički u Elektronički oglasnik javne nabave RH dostupan na poveznici