Posao za 69 pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama

Posao za 69 pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama

PREKO – U sklopu projekta Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka, Zadarska županija objavila je Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u osnovnim i srednjim školama – partnerima u projektu.

Predviđen je odabir i zapošljavanje 69 pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama Zadarske županije. Javni poziv otvoren je do 18. kolovoza 2017. godine, a prijaviti se mogu svi zainteresirani sa srednjom stručnom spremom i protiv kojih nije pokrenut kazneni postupak. Prednost pri zapošljavanju imat će kandidati koji imaju iskustvo u radu s djecom s teškoćama u razvoju i završenu edukaciju.

Projekt „Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka“ Zadarska županija prijavila je na Otvoreni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III., objavljen u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Detalji i dodatne informacije navedene su na mrežnoj stranici Zadarske županije