Konstituirano Općinsko vijeće Kali, predsjednik Lovre Vidov

Konstituirano Općinsko vijeće Kali, predsjednik Lovre Vidov

KALI – Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kali u novom sazivu održana je u ponedjeljak, 26. lipnja. Za predsjednika je izabran Lovre Vidov, a zamjenik je Ante Gobin. Na sjednici je bio nazočan i predstojnik Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji Ivo Gregov.

Općinsko vijeće Općine Kali broji 11 članova, a predsjednik i potpredsjednik se biraju među samim članovima vijeća. Prva točka dnevnog reda je bila Izbor Mandatnog povjerenstva, druga točka je bilo izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća, uz utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika, iza čega je slijedila svečana prisega članova Općinskog vijeća. 

Treća točka bila je izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja, a sjednica je završila izborom predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća kao četvrtom točkom dnevnog reda.

Vijećnici u novom sazivu izabrani iz stranačke liste HDZ-HSU-HSS-HSP-HSLS: Neven Vitlov (HDZ), Borivoj Kolega (HSLS), Milan Pažek (HSS) i  Ante Gobin (HSP).
S izborne liste SDP-HNS-a u vijeće su ušli Duško Vidov (SDP), Ivona Mišlov i Marijo Ricov (HNS).
S nezavisne liste Lovre Vidova ušli su redom kako su i izabrani Lovre Vidov, Mateja Perin i Marina Kolega. U vijeće je kao nezavisni kandidat ušao i Zdenko Vidov,  nositelj istoimene kandidacijske liste grupe birača.