Ministarstvo državne imovine prodaje građevni kamen u Sutomišćici

Ministarstvo državne imovine prodaje građevni kamen u Sutomišćici

PREKO – Ministarstvo državne imovine objavilo je oglas o prodaji viška iskopa (mineralna sirovina), materijala koji je nastao prilikom građenja, a koji se prema projektnoj dokumentaciji ne ugrađuje u obuhvatu određenih građevine.

Među 15 lokacija na kojima se prodaje mineralna sirovina, dvije su u Zadarskoj županiji – u Sutomišćici se prodaje tehničko-građevni kamen, i to 10.288,30 m3, a u Diklu 431 m3. Početna cijena je 20 kuna za metar kubični.

Prodaja će se obaviti po načelu “viđeno-kupljeno”, a rok za dostavu ponuda je 19. lipnja. Kriterij odabira je najviša ponuđena cijena.

Sve pojedinosti možete doznati na mrežnoj stranici Ministarstva državne imovine