Narodni muzej Zadar traži sezonca za rad u zbirci u Malom Ižu

Narodni muzej Zadar traži sezonca za rad u zbirci u Malom Ižu

PREKO – Narodni muzej Zadar traži osobu zainteresiranu za rad u Područnoj kulturno-povijesnoj zbirci Mali Iž od 1. srpnja do 31. kolovoza 2017. godine. 

Traži se motivirana i odgovorna osoba za honorarni rad od četiri sata dnevno, i to od 18 do 22 sata. 

Svi zainiteresirani za više informacija mogu se obratiti na broj 023/251-851 ili na email: ivana.drazic@nmz.hr

Zbirka je osnovana 1978. godine i od tada je pod stručnom skrbi nekadašnjeg odjela Narodne revolucije, danas odjela Muzej grada Zadra – Zbirka suvremene povijesti.
Zbirka obrađuje kulturnu povijest otoka Iža od prapovijesti do današnjih dana, s posebnim osvrtom na stradanje Maloižana u Drugom svjetskom ratu od talijanskih fašističkih okupatora.Smještena je u zaseoku Knež u Malom Ižu na otoku Ižu.