Za zdravstvenu skrb zadarskih otoka 1,6 mil. kuna bespovratnog EU novca

Za zdravstvenu skrb zadarskih otoka 1,6 mil. kuna bespovratnog EU novca

PREKO/ZADAR – 1.640.276,45 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj uložit će se u zdravstvenu skrb zadarskih otoka!

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je odluku o financiranju projektnog prijedloga Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i depriviran područja kroz ulaganja u potrebe pružatelje usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini na otocima Zadarske županije

Radi se o projektu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Ovom odlukom odobrena su sredstva za financiranje projekta prijavitelja Zadarske županije ukupne vrijednosti 1.929.737,01 HR od kojih je 1.640.276,45 HRK bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), a 289.454,55 HRK sufinancira Zadarska županija.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 23. ožujka 2017. godine, a provedba ugovorenih aktivnosti traje od 10. travnja 2017. godina do 10. listopada 2018. godine.

Svrha projektnih aktivnosti je poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s fokusom na udaljena i deprivirana područja što se planira postići nabavom dijagnostičko- terapijske i medicinsko-tehničke opreme kojom se doprinosi proširenju usluga PZZ-a na otočnom području županije te, posljedično, smanjivanju upućivanja pacijenata u bolnice za 5%.

Vrijednost dijagnostičko-terapijske i ostale medicinske opreme je oko 1.000.000,00 HRK, i to za ordinacije opće/obiteljske medicine na Viru, Istu (uključujući i otok Molat), Pašmanu/Neviđane i Dugom otoku/Božava.

U pitanju je oprema koja se koristi u ordinacijama opće/obiteljske medicine poput  prenosivih EKG aparata, otoskopa, oftalmoskopi, aspiratora, mobilnih aparata za davanje kisika s pripadajućim setovima za reanimaciju, kirurških lampi i setova za malu kirurgiju, spirometara, sterilizatora, lampi za terapiju kroničnih rana, stolnih tlakomjera, liječničkih torbi za pregled; kufera za reanimaciju mjernih stanica za visinu i težinu, ormara za instrumente i stolova za preglede.

Osim opreme za djelatnost opće/obiteljske medicine na Pagu će se za djelatnost zdravstvene zaštite žena nabaviti ultrazvučni aparat i sonda te amnioskop i kolposkop, a za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite stomatološka stolica s pripadajućim instrumentima..

Preostali dio sredstava, oko 600.000,00 HRK, namijenjeno je manjim infrastrukturnim zahvatima koji će se obaviti u Povljani na Pagu (zamjena prozora i vrata, radovi na krovištu, fasaderski radovi i dr.), a u Žmanu na Dugom otoku bit će nabavljena i ugrađena platforma za osobe sa smanjenom pokretljivošću.

S obzirom da promicanje horizontalnih politika EU mora biti vidljivo u svakom projektu financiranom bespovratnim sredstvima, provest će se edukacija zaposlenika u smislu promicanja ravnopravnosti spolova i zabrane diskriminacije.

Također, u smislu podržavanja politike održivog razvoja, analizirat će se postojeći način odvoza infektivnog otpada s otočnih lokacija te izraditi plan i mjere za njegovo unaprjeđenje. Isto tako, u skladu s politikom EU o osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom, u ordinaciji na Viru će biti postavljen poseban LCD display prikladan za informiranje za osobe oštećenog vida.

Projektni tim čine:

Franka Krajnović, voditeljica projektnog tima, UO za zdravstvo i socijalnu skrb Zadarske županije

Anita Mijić, stručnjakinja za javnu nabavu, UO za društvene djelatnosti Zadarske županije

Marina Čavić, projektna koordinatorica, Dom zdravlja Zadarske županije