Tečaj higijenskog minimuma u POU Dom na žalu

Tečaj higijenskog minimuma u POU Dom na žalu

PREKO – Pučko otvoreno učilište Dom na žalu u Preku u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Zadarske županije organizira Tečaj higijenskog minimuma – osnovni program.

Osnovni program pohađaju osobe koje rade u proizvodnji i prometu namirnica, a nisu završile odgovarajuću školu trgovačkog ili ugostiteljskog usmjerenja. Osnovni  program pohađa se prije stupanja u radni odnos.

Zdravstveni odgoj osoba provodi se na temelju članka 37., 38 i 39. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 79/07) i pripadajućih pravilnika. Tečaj higijenskog minimuma održava se po osnovnom i proširenom programu.

Tečaj će se održati u Domu na žalu potkraj svibnja, ovisno o  broju prijavljenih polaznika.  Prijave na tel. 023 286 001, mob. 099 322 1460 ili na mail poudomnazalu@gmail.com

Prijavnica za tečaj može se  popuniti i u Domu na žalu.
 
Fotografija NZZJZ “Dr. Andrija Štampar”