“Ribari su podijeljeni i svaka grupa misli da samo ona zaslužuje loviti”

“Ribari su podijeljeni i svaka grupa misli da samo ona zaslužuje loviti”

PREKO – U organizaciji zastupnice u Europskom parlamentu i članice Odbora za ribarstvo EP-a Ruže Tomašić,  na međunarodnoj Konferenciji o ribarstvuu u Šibeniku okupili su se brojni ribari i stručnjaci za ribarstvo iz Hrvatske i Europske unije.

O borbi za mali ribolov govorio je predsjednik Otočnog sabora Denis Barić, koji je naglasio da mali ribari ne žele ulaziti u gospodarski izlov, u plivaričare i kočare, jer su oni organizirani preko svojih sindikata i cehova, dok mali ribari nisu organizirani.

– Uspjeli smo mali ribolov zaštitili kao nematerijalno kulturno dobro i sad nam je želja da taj način ribolova uđe u novi Zakon o morskom ribarstvu kao treća kategorija, tako da bude, uz sportski i rekreacijski, i tradicijski način ribolova, s tim da ministar zajedno s Ministarstvom kulture donese poseban pravilnik kako to provesti. Definitivno treba donijeti zakonsku regulativu kako će to izgledati u praksi, a želja nam je kroz ovu konferenciju i slične, potaknuti Europsku komisiju da se dođe do izmjene Mediteranske uredbe, gdje bi se mreže stajačice mogle koristiti u negospodarske svrhe, naglasio je Barić.

Smatra kako je najveći problem u tome što je prije u Hrvatskoj bilo oko 8000 korisnika povlastica malog ribolova, a sad je to zakonom regulirano na 3500 jer se tako ispregovaralo s Europskom komisijom. Želja Otočnog sabora je da se omogući svima na otocima i u priobalju da koriste takav način ribolova i da se on može nasljeđivati.

– Svrha šibenske Konferencije jest da ribari konačno počnu komunicirati jedni s drugima, a naši ribari su podijeljeni i svaka grupa misli da samo ona zaslužuje loviti u Jadranskom moru i živjeti od njega. Svi ribari koji tu žive trebaju razgovarati i ujedinjeni ići prema ministarstvima i ona će ih onda slušati, zaključio je Barić.

Sličnog je stava i Ruža Tomašiž, koja je kazala da “podržava sve ribare te da Jadransko more pripada svima, da svi trebamo živjeti od njega, ali trebamo i vraćati nešto tome moru”. 

– Nažalost, naši ribari su doista posvađani, a kad ste posvađani između sebe, onda znate da je tako lakše bilo kojoj vladi koja dođe da vam nametne svoje mišljenje. Ako ste vi ujedinjeni, ako točno znate što hoćete, onda će te vlade morati slušati vas, poručila je europarlamentarka Tomašić.

Dodala je kako su se neke stvari potpisale u pretpristupnim pregovorima s EU koje ne odgovaraju hrvatskom ribarstvu, jer “ono što odgovara Portugalu, Njemačkoj iliNizozemskoj, ne odgovara nama na Jadranskom moru, koje nije kao druga mora”.

– Zato se moramo izboriti za sebe, moramo natjerati Europsku komisiju da dođe ovamo i da vide o čemu se radi. Ne može se u Bruxellesu donositi zakon o Jadranskom moru a da se nema pojma kako Jadransko more izgleda, koje su ribe u tome moru i kako naši ribari žive, rekla je Tomašić.

Fotografija Šibenski portal