Ne kupujte uređaje za pročišćavanje vode od lažnih trgovaca!

Ne kupujte uređaje za pročišćavanje vode od lažnih trgovaca!

PREKO – Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ upozorava građane na području Zadarske županije da ne nasjedaju na pokušaje prijevare različitih trgovaca koji se lažno predstavljaju kao djelatnici Zavoda nudeći uređaje za pročišćavanje vode za piće. 

Ovih dana Zavod je dobio nekoliko dojava građana o osobama koje zloupotrebljavaju ime nacionalne ustanove nudeći uređaje za pročišćavanje vode za piće. Iz Zavoda napominju da se djelatnici NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ ne bave prodajom niti preporukom korištenja bilo kakvih proizvoda pa tako i uređaja za pročišćavanje vode za piće. Građanima koji se nađu u takvoj situaciji savjetujemo da pokušaj prijevare prijave policiji, priopćili su iz NZJZ „Dr. Andrija Štampar“.

A Vodovod Zadar obavještava potrošače da je zbog jačih oborina zamućena voda u dijelovima  vodoopskrbnog sustava koji se opskrbljuje vodom sa slivnog područja rijeke Zrmanje.

Osim mutnoće, svi ostali pokazatelji kakvoće vode sukladni su odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju NN (56/13) i Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13)  tako da voda ne predstavlja nikakvu opasnost po zdravlje potrošača.

Voda je pod stalnom kontrolom laboratorija Vodovoda d.o.o. Zadar i Zavoda za javno zdravstvo Zadar.
 
Fotografija Vodovod Zadar