Formiran novi Mjesni odbor otoka Sestrunja

Formiran novi Mjesni odbor otoka Sestrunja

SESTRUNJ – Prenosimo vijest s Facebook stranice otoka Sestrunja o formiranju novoga Mjesnog odbora, popisom i zaduženjima najužeg vodstva i proširenog sastava.

Nenad Šužberić, predsjednik MO, s ulogom i zadacima koordinatora svih aktivnosti. 

Vjeka Bakić, potpredsjednica, zamjenica predsjednika u svim obvezama, s naglaskom na suradnju s Općinom Preko, Otočnim saborom i Jadrolinijom.
 
Darko Dilber je blagajnik sa zadacima kontinuiranog i transparentnog vođenja financija bilo koje vrste koje su u nadležnosti Mjesnog odbora, koordinator je operativnih poslova (struja, voda, groblje, ostala mjesna imovine).
 
Marinko Fatović, tajnik MO, sa zadacima koji su vezani uz radne aktivnosti u mjestu kao što su planiranje i organizacija radova, radnih akcija, rukovođenje aktivnostima koje će obavljati komunalni radnik i sl.
 
Miograd Šužberić, član MO, sa zadacima voditelja inventurne komisije, revizora financijskih izvješća i ostalih tekućih poslova za koje bude zadužen.

U svrhu što kvalitetnije rada i uključivanja u rad što većeg broja ljudi, Mjesni odbor je dopunjen vanjskim članovima:
 
Danijel Fatović (sve vrste informiranosti, projekti iz fondova EU, koordinator aktivnosti s mladima), Žarko Fatović (voditelj i koordinator kod realizacije svih većih i kapitalnih projekata), Slavko Margetić (koordinator svih aktivnosti vezanih uz turizam,uređenje mjesta, predstavnik umirovljenika), Josip Šalov (predstavnik mladeži u MO i koordinator svih aktivnosti u koje je uključena mladež te suradnik u radu s Danijelom Fatovićem), Neldan Jurjević (predstavnik iseljenika), Tomislav Švorinić (koordinator za kulturu i kulturne djelatnosti, običaje i tradicijske vrijednosti), predsjednik Udruge Torkul (predstavnik maslinara u proširenom sastavu MO), budući predsjednik udruge za lovstvo (koordinator za lovstvo sa zadacima vođenja brige o dolasku-odlasku lovaca, prikupljanja podataka o štetama i ostale aktivnosti vezane uz lov, lovstvo i probleme s divljim svinjama).

Broj članova proširenog sastava MO nije konačan i želja je Mjesnog odbora da se broj stalno nadopunjuje novim članovima, po mogućnosti samoinicijativno. Dobrodošli su svi koji na bilo koji način žele pomoći u radu!

Novome Mjesnom odboru želimo uspješan rad!