Općina Pašman ugostiteljima smanjila stopu poreza na potrošnju

Općina Pašman ugostiteljima smanjila stopu poreza na potrošnju

PAŠMAN – Općinsko vijeće Općine Pašman na posljednjoj sjednici, održanoj 15. veljače, donijelo je odluku o potpori male vrijednosti za ugostitelje-obveznike poreza na potrošnju. 

Jednostavnije rečeno, Općina Pašman odlučila je, zbog rasta PDV-a u ugostiteljstvu sa 13 na 25 posto, izaći ususret lokalnim ugostiteljima i prepoloviti stopu poreza na potrošnju. 

– Nakon Grada Vodica, koji je takvu odluku donio potkraj prošle godine, i mi smo odlučili izaći ususret našim ugostiteljima. Mislim da smo jedina jedinica lokalne samouprave u Zadarskoj županiji koja na ovaj način pomaže, stimulira i motivira lokalne ugostitelje da rade cijele godine bez dizanja cijena. Potpora se odnosi na ugostitelje koji plaćaju porez na potrošnju u svim mjesecima, osim u lipnju, srpnju i kolovozu, a ostvarit će se sufinanciranjem, odnosno refundiranjem troškova dijela poreza na potrošnju u iznosu od 1,5 posto prometa. Potpore se utvrđuju u iznosu od maksimalno 30.000 kuna, ovisno o iznosu već uplaćenog poreza u fiskalnoj 2017. godini za razdoblje prije podnošenja zahtjeva, pojasnio je općinski načelnik Andro Magić te naglasio da potporu mogu ostvariti isključivo ugostitelji koji nemaju dugovanja prema Općini Pašman. 

Osim potpore ugostiteljima, vijećnici su donijeli još dvije odluke kojima se nadaju da će potaknuti gospodarski, odnosno turistički razvitak otoka i pobuditi interes investitora. Riječ je o komunalnoj naknadi za gradnju hotela, koja je dosad iznosila 30 kuna po kubnome metru, a sada je smanjena na samo jednu kunu.

– Imamo tri zone u kojima je predviđena gradnja hotela i ovim, praktički odricanjem od komunalne naknade nadamo se da će netko od investitora pokazati interes za gradnju hotela, koji bi nam i obogatio ponudu i produljio sezonu. Pritom ne mislimo samo na velike investitore i velike hotele nego i na manje obiteljske hotele koji bi mogli raditi svih 12 mjeseci, kaže Magić. 

Treća odluka za koju su pašmanski vijećnici digli ruke odnosi se na raspisivanje natječaja za davanje u koncesiju na 50 godina zone Kablin, na južnoj strani otoka, na području Ždrelca, gdje je predviđena gradnja turističkog kompleksa. Prema Magićevim riječima, zona Kablin proteže se na 30.000 metara četvornih, a zemljište je u vlasništvu Općine Pašman. Prilikom nedavne obnove zemljišnih knjiga, napravljena je izmjera katastarske općine Ždrelac tako da je sva dokumentacija uredna i čista.
 
Fotografija Općina Pašman