Natječaj za financiranje projekata udruga na sedam zadarskih otoka

Natječaj za financiranje projekata udruga na sedam zadarskih otoka

PREKO – Upravni odjel za razvitak otoka i zaštitu okoliša Grada Zadra objavio je javni natječaj za financiranje projekata udruga iz područja razvitka otoka i zaštite okoliša na području Grada Zadra za 2017. godinu. 

Budući da Gradu Zadru administrativno pripadaju otoci Iž, Rava, Premuda, Olib, Silba, Ist i Molat, na natječaj se mogu javiti otočne udruge. Prijave, sa svim traženim prilozima, potrebno je poslati do 27. veljače 2017. na adresu Grada Zadra, Upravnog odjela za razvitak otoka i zaštitu okoliša.

Za projekte odabrane na natječaju u proračunu Grada Zadra izdvojeno je 120.000 kuna za razvitak otoka i 140.000 kuna za zaštitu okoliša. Najmanji traženi iznos je 2000 kuna, a najveći 20.000 kuna.

Svi dokumenti, pravila i uvjeti natječaja mogu se pronaći na mrežnim stranicama Upravnog odjela za razvitak otoka i zaštitu okoliša.