Kaljski škver ponovno u rukama iO Adrije

Kaljski škver ponovno u rukama iO Adrije

PREKO – Mjesec dana nakon presude Visokog trgovačkog suda koji je odbacio žalbe na usvajanje stečajnog plana, Trgovački sud Zadar u petak, 20. siječnja objavio je rješenje o zaključenju ovog stečajnog postupka, donosi ezadar.rtl.hr

To znači da prestaju službe stečajnog upravitelja i skupštine vjerovnika, odnosno da novoimenovana uprava Nauta Lamjane preuzima upravljanje tvrtkom. Sutkinja Tina Grgas u obrazloženju rješenja navela je kako je rješenjem Visokog trgovačkog suda stečajni plan Nauta Lamjane postao pravomoćan, a bilo je preostalo da prije zaključenja postupka stečajni upravitelj namiri nesporne obveze stečajne mase.

Stečajni upravitelj Damir Šebetić je u međuvremenu obavijestio sud da je namirio nesporne obveze stečajne mase te da je za sporne obveze stečajne mase s osnove odvjetničkih troškova osigurano 1,241.470 kuna, troškova vještačenja poslovanja prijašnjeg stečajnog upravitelja Aleina Khana u iznosu od 30.000 kuna, dok je sud odbio zahtjev Khana za isplatu nagrade u iznosu od 640.000 kuna.

Zbog činjenice da je stečajni postupak po samom zakonu hitne naravi, navodi dalje Grgas, sud je obvezan na donošenje odluke o zaključenju stečajnog postupka čim rješenje o potvrdi stečajnog plana postane pravomoćno. Zbog toga okolnost da je u tijeku provođenje knjigovodstveno-financijskog vještačenja radi utvrđenja urednog obavljanja dužnosti prijašnjeg stečajnog upravitelja Aleina Khana nije od utjecaja na donošenje  rješenja o zaključenju stečaja.

Prema tome od danas su stupile na snagu odredbe stečajnog plana, dužnik, odnosno Nauta Lamjana ponovno stječe pravo raspolaganja stečajnom masom. Koga je jedini dioničar iO Adrija imenovala u novu upravu Nauta Lamjane, još nije objavljeno u sudskom registru.

Prema brojkama iz stečajnog plana, ukupna imovina Nauta Lamjane prelazi iznos od 25 milijuna kuna, od čega najveći dio otpada na vrijednost zemljišta procijenjenog na 16,3 milijuna kuna. Financijska imovina se 17. siječnja sastojala od milijun i 367.469 kuna, 10.561 GBP, 162. 463 eura i 149.211 američkih dolara.