USKOK odbacio prijave protiv čelnika Općine Kukljica

USKOK odbacio prijave protiv čelnika Općine Kukljica

KUKLJICA – Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), nakon provedene istrage u Općini Kukljica, odbacio je kaznene prijave za zlouporabu položaja i ovlasti koje je kukljički općinski vijećnik Ante Boris Martinović podnio protiv načelnika Marina Boška, bivše načelnice i aktualne predsjednice Općinskog vijeća Gorane Poropat te Josipa Burčula, pročelnika jedinstvenog Upravnog odjela Općine Kukljica.

Prema pisanju Zadarskog lista Martinović je općinske čelnike teretio da su u više navrata počinili kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti pogodujući najmoprimcima općinskih prostora i retroaktivnim isplatama naknada.

Budući da Martinović niti jednu sumnju i tvrdnju da je riječ o nezakonitim radnjama nije potkrijepio dokazima, USKOK je angažirao PNUSKOK da pribavi i izvrši uvid u općinske knjige te obavi obavijesne razgovore kojima su bili obuhvaćeni gotovo svi zaposlenici Općine za mandata Gorane Poropat i Marina Boška.
 
– Analizom pribavljene dokumentacije i obavijesti pojedinačno i u međusobnoj vezi, stavljeno u odnos sa propisima koji uređuju navedena postupanja, kaznene prijave nisu osnovane i nema podataka o osnovanoj sumnji da su osumnjičenici poduzeli radnje koje bi činile bitna objektivna i subjektivna obilježja kaznenih djela navedenih u prijavi, stoji u zaključku USKOK-ovih istražitelja temeljem kojih su donijeli rješenje o odbacivanju kaznenih prijava kao neosnovanih. 

Štoviše, utvrđeno je kako su javne površine vlasnicima kafića i slastičarne dane u zakup temeljem relevantnih općinskih akata donesenih na Općinskom vijeću i sukladno Zakonu o davanju u zakup javnih površina. Za isplate naknada Bošku i Burčulu istražitelji su utvrdili kako su isplaćene temeljem zakonitog osnova utvrđenog u Odluci o naknadi troškova donesenoj na Vijeću, a za sumnju u pogodovanje UO Ive navedeno je kako u radnjama Poropat i Boška nema obilježja kaznenog djela već da se radi o ugovornom odnosu po pravilima ugovorenog prava. Ni za prijavu o nezakonitoj isplati Lisici za katastarsku izmjeru istražitelji nisu našli ništa protuzakonito već naprotiv, sukladno sklopljenim ugovorima za poslove katastarske izmjere.
Cijeli tekst možete pročitati u Zadarskom listu