Biciklističke staze Ugljana i Pašmana ušle u projekt Zadar Bike Magic

Biciklističke staze Ugljana i Pašmana ušle u projekt Zadar Bike Magic

PREKO – U organizaciji Turističke zajednice Zadarske županije, 6. i 7. prosinca u Zadru su održana tri edukacijska predavanja iz područja ciklo-turizma za predstavnike turističkih zajednica i jedinica lokalne samouprave, privatne iznajmljivače, predstavnike hotela, kampova, turističkih agencija i drugih pružatelja usluga u biciklizmu.

Osim što su obrađene opće teme i termini ciklo-turizma, danas jednog od najbrže rastućih oblika turizma posebnih interesa, polaznicima je predstavljen projekt Zadar Bike Magic (ZBM), tko su turisti na biciklima, odakle dolaze, što ih motivira na dolazak te kako im u nadolazećim godinama prezentirati našu destinaciju i što sve nudimo za ovu skupinu turista koja bi trebala značajno povećati dolaske u pred i postsezoni. 

Projekt Zadar Bike Magic integralni je projekt razvoja županije kao ciklo-turističke destinacije te će u 2017. godini prvi put otvoriti vrata gostima biciklistima. Staze projektirane za Zadar Bike Magic su biciklistički atraktivne i uzimaju u obzir sve zakonitosti i podjele unutar biciklističke branše, a čine najveću mrežu biciklističkih ruta u Hrvatskoj.

Za projekt Zadar Bike Magic izrađeno je ukupno 96 biciklističkih staza podijeljenih u tri grupe: brdske (MTB),  cestovne (road) i staze rekreacija i obitelj. Staze su klasificirane po fizičkoj i tehničkoj zahtjevnosti u lake, srednje i teške. Kao rezultat Zadar Bike Magic projekta biciklistima koji dođu na destinaciju bit će dostupan tiskani materijal za navigaciju u obliku „bookleta“s detaljnim informacijama namijenjenim za odabir rute i planiranje vožnje. Postoje tri „bookleta“– cestovni (ROAD), brdski (MTB) te rekreacija i obitelj (TREKKING AND FAMILY). Svaki sadrži preglednukartu koja obuhvaća cijelu županiju, podijeljenu na manja područja radi lakšeg snalaženja i koje služe odabiru područja bicikliranja, te pojedinačne karte kojom se biciklisti koriste nakon odabira željenog područja.
 
Sve informacije koje su dostupne u brošuri mogu se naći i na službenoj stranici Turističke zajednice Zadarske županije za biciklizam www.zadarbikemagic.com na kojoj se mogu preuzeti GPX fileovi svih ruta i pojedinačne karte u PDF formatu. Također, možete provjeriti i koje su staze zastupljene i uređene na Ugljanu i Pašmanu kako biste detaljno o toj ponudi mogli informirati svoje buduće ciklogoste.