Muzej Franjevačkog samostana Sv. Pavla na Galevcu

Muzej Franjevačkog samostana Sv. Pavla na Galevcu

Samostan sv. Pavla Pustinjaka smjestio se na otočiću Galevcu (Školjiću), odmaknutom od Preka na otoku Ugljanu osamdesetak metara. Mještani Preka, redovnici i ostali Galevac nazivaju Školjić. Po nekim povjesničarima otok su ranije nastanjivali redovnici pavlini, čijem je zaštitniku sv. Pavlu Pustinjaku posvećena samostanska crkva.
Franjevci trećoredci na Školjiću su od 1446. godine. Taj otočić dobili su od zadarskog plemića Milanje, a posjed im je 1454. godine potvrdio papa Nikola V. Crkva je popravljana 1516. i 1564. godine, a posvetio ju je 1596. godine ninski biskup Horacije Belloti, o čemu svjedoči latinski natpis nad ulazom u crkvu.
Samostan je u prošlosti nekoliko puta bio pretvoren u lazaret, pa su se redovnici pod cijenu vlastitog života brinuli za oboljele od kuge. U samostanu je u prvoj polovini 20. st. djelovala gimnazija s pravom javnosti, u kojoj su se školovali mnogi redovnici, od kojih dosta i danas živi, a školovala je i više hrvatskih intelektualca različitih zvanja i zanimanja. Na Školjiću je bio i redovnički novicijat provincije. Iz župe Preko, u kojoj je samostan, franjevci trećoredci su imali i danas imaju veći broj svojih redovnika.
Danas je samostan obnovljen i služi održavanju duhovnih vježbi, školi hrvatskog jezika za djecu naših iseljenika i odmoru. U samostanu žive tri redovnika.

 

Članovi bratstva:
fra Božo Sučić, gvardijan i ekonom
fra Gabrijel Badurina
fra Ivan Badurina, samostanski vikar