Otočani, uključite se u pripremu novog Zakona o otocima!

Otočani, uključite se u pripremu novog Zakona o otocima!

PREKO – Otočni sabor poziva stanovnike svih otoka da se uključite u pripremu novog Zakona o otocima, čiji Nacrt priprema Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova. 

Dosadašnja provedba Zakona o oticima iz 1999. godine upućuje na to da zakonski okvir razvojne politike na hrvatskim otocima treba unaprijediti i prilagoditi novim okolnostima. 

Novi Zakon o otocima treba slijediti stajališta Rezolucije Europskog parlamenta o posebnoj situaciji otoka (2015/3014) kojom se Europska komisija poziva na izradu strateškog okvira i Programa za otoke EU te odgovarajućeg višegodišnjeg financijskog okvira. Novim zakonom ostvarit će se, dakle, potrebna sinergija sa zakonodavstvom EU i lakši pristup europskim strukturnim i investicijskim fondovima. 

Analitička podloga mora biti zasnovana na stručnim analizama, ali i na mišljenjima i stavovima otočana koji otočnu razvojnu politiku s jedne ili više strana osjećaju u svakodnevnom životu. Stoga molimo otočane da ispune Anketni upitnik kojim se žele doznati i uvažiti stavovi otočana i svih koji se bave otocima. Namjera je u najvećoj mogućoj mjeri uvažiti mišljenja o prednostima i nedostacima života na otoku, dosadašnjim postignućima Zakona o otocima i njegovim nedostacima, stanju na većim i manjim otocima, otočnim demografskim kretanjima…, poručuju iz Otočnog sabora.

Anketni upitnik nalazi se OVDJE