Italija gasi odašiljače koji uzrokuju smetnje u prijmu TV-programa

Italija gasi odašiljače koji uzrokuju smetnje u prijmu TV-programa

PREKO – U talijanskim regijama Friuli Venezia Giulia, Veneto i Puglia počela su prva isključivanja odašiljača koji uzrokuju smetnje prijamu hrvatskih TV-programa, a proces bi trebao biti završen do kraja ovog mjeseca, izvijestili su iz Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM).

Isključivanje talijanskih odašiljača trebalo bi ukloniti smetnje i time poboljšati prijam hrvatskih programa u digitalnim regijama D5 (Istarska županija i Primorsko-goranska županija) i D9 (Dubrovačko-neretvanska županija) te dijelom u D8 (Splitsko-dalmatinska županija) i D7 (Zadarska županija i Šibensko-kninska županija).

Mjerenja prijema TV-programa provodila su se duž cijele obale i na otocima, gdje su smetnje bile najizraženije, a u posljednjih osam godina poslano je više od 3900 prijava smetnji prema talijanskoj administraciji sa zahtjevom za njihovim uklanjanjem.