Šarin u Londonu na proslavi Svjetskog dana pomorstva

Šarin u Londonu na proslavi Svjetskog dana pomorstva

PREKO – Zamjenik ministra, Miro Škrgatić kao voditelj Delegacije i pomoćnik ministra, kap. Goran Šarin sudjelovali su na svečanoj proslavi Svjetskog dana pomorstva u sjedištu Međunarodne pomorske organizacije u Londonu.

Svjetski dan pomorstva ove je godine posvećen pomorskom brodarstvu kao gospodarskoj djelatnosti neophodnoj za globalni razvoj čovječanstva s obzirom da se 80 posto svjetske trgovine odvija pomorskim prometom, a taj se udio i dalje povećava paralelno s rastom svjetske ekonomije i ekspanzijom svjetske populacije.

Kako je zaključeno na Konferenciji, veliki broj ljudi nije svjestan ključne  uloge pomorskog brodarstva u njihovom svakodnevnom životu, kao niti uloge Međunarodne pomorske organizacije u osiguravanju učinkovite i po okoliš, čovječanstvo i materijalna dobra sigurne plovidbe. Hrvatska delegacija sudjelovala je u razgovorima o dosadašnjim i planiranim aktivnostima Međunarodne pomorske organizacije na složenom sustavu normi koje donosi IMO kako bi se unaprijedilo pomorsko brodarstvo.

U sklopu proslave Svjetskog dana pomorstva kap. Šarin sudjelovao je na Drugoj sjednici Ambasadora Međunarodne pomorske organizacije (IMO) u Londonu pod predsjedavanjem Glavnog tajnika IMO-a, Kitak Limae.

Međunarodna pomorska organizacija imenovala je ukupno 38 ambasadora kako bi ojačala dijalog između pomorske industrije, nacionalnih pomorskih administracija, pomorskih strukovnih udruženja i udruženja pomoraca.

Detaljnije na FOTOGALERIJI.