Odvoz krupnog otpada u Općini Preko od 15. rujna

Odvoz krupnog otpada u Općini Preko od 15. rujna

PREKO – Od 15. do 25. rujna 2016. godine skupljat će se i odvoziti krupni komunalni otpad u većini mjesta na području Općine Preko. Krupni otpad će se odvoziti od Preka do Ugljana te s otoka Ošljaka.

Spremnici će biti postavljeni na vidljivome mjestu prema slijedećem rasporedu:

Preko istok 15. i 16. rujna 2016. godine

Preko zapad 17., 18. i 19. rujna

Poljana 15. i 16. rujna

Sutomišćica 19. i 20. rujna

Veliki Lukoran 17. i 18. rujna

Mali Lukoran 20. rujna

Muline 21. rujna

Varoš 22. rujna

Fortoština 23. rujna

Selo Ugljan 24. i 25. rujna

Batalaža 21. rujna

Sušica 22. rujna

Guduće 23. rujna

Čeprljanda 24. i 25. rujna

Ošljak 16. – 18. rujna 2016. godine