Povratak u školske klupe!

Povratak u školske klupe!

PREKO – Nastava za školsku godinu 2016./2017. počinje u ponedjeljak, 5. rujna 2016. godine u 8.15 sati u matičnoj školi u Preku i u svim područnim školama. 

Prvi tjedan u prvoj smjeni bit će neparni razredi, a u drugoj smjeni parni razredi.

Prvog dana, 5. rujna,nastava u matičnoj školi u Preku održat će se u jutarnjoj smjeni prema sljedećem rasporedu:
 
1. smjena, početak nastave u 8.15 sati (1.,3.,5.,7., razred)
2. smjena, početak nastave u 10.15 sati (2.,4.,6.,8., razred)

Za prvu smjenu autobus kreće iz Kukljice u 7.40 sati, a iz Mulina u 7,30 sati. Za drugu smjenu autobus kreće iz Kukljice u 9.40 sati, a iz Mulina u 9.30 sati.