Zaprašivanje komaraca sa 1. na 2. kolovoza

Zaprašivanje komaraca sa 1. na 2. kolovoza

PREKO – Ciklon d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline iz Zadra provodit će na području Općine Preko mjere suzbijanja odraslih oblika komaraca.
 
Suzbijanje komaraca obavit će se metodom hladnog orošavanja uz uporabu stroja koji aplicira kapljice insekticida u ULV spektru, čime se postiže bolje prekrivanje  prostora i veća efikasnost. Koristit će se preparat na bazi sintetskog piretrina (buhača), a.t. permetrin, piperonilbutoksid, S-bioalertin niske toksičnosti za ljude i toplokrvne životinje. Formulacijski sistem osigurava evaporaciju vode iz kapljica spreja, produžujući tako korisno vrijeme djelovanja insekticida.
 
Mole se stanovnici da iz kruga svog stambenog prostora, okućnice ili vrta isprazne zaostalu vodu u kantama, bačvama, posudama za cvijeće i sl. Na taj način postići će se sveobuhvatnost u suzbijanju komaraca, a time i mirnije noći, poručuju iz Ciklona.
 
Suzbijanje komaraca provodit će se sa 1. na 2. kolovoza 2016. godine.
 
Fotografija Zadarski list