Zakon o otocima osnova za donošenje svih akata koji se odnose na život otočana

Zakon o otocima osnova za donošenje svih akata koji se odnose na život otočana

PREKO – Otočni sabor, udruga za razvitak hrvatskih otoka, pripremila je prijedloge za novi Zakon o otocima temeljem svog dosadašnjeg rada, a putem tribina i primljenih više od 50 mailova fizičkih i pravnih osoba s gotovo svih otoka, u proteklih mjesec dana predstavila ih je javnosti.

U organizaciji LAG Marete, javna tribina za Ugljan i Pašman održana je u srijedu navečer u POU Dom na žalu u Preku, a u raspravi, pitanjima i prijedlozima došlo se do zaključaka koji bi trebali biti uvršteni u novi zakon.

Kada zbrojimo i oduzmemo sve što smo čuli na tribinama, problem koji najviše „žulja“ bodule od sjevera do juga jest nova kategorizacija otoka preko koje bi se provodila porezna politika. Konkretno, otočne skupine treba staviti u porezne razrede za porezne olakšice fizičkim i pravnim osobama. Nadalje, složni smo i u tome da se u svim otočnim i obalno-otočnim gradovima imenuju provoditelji, odnosno da se ustroji poseban odjel za provedbu programa održivog razvoja otoka. Problem prijevoza i cijena karata također je tema o kojoj je bilo najviše rasprava, a naš je prijedlog da cijene budu iste fizičkim i pravnim osobama sa sjedištem na otoku, i s otoka na kopno i s otoka na otok. Fizičke osobe koje imaju prebivalište te fizičke osobe-obrtnici, pravne osobe koje imaju sjedište na premoštenom otoku i pravne osobe koje nemaju sjedište na otocima, a imaju radne jedinice na otocima i koje svoju djelatnost obavljaju na otoku i zapošljavaju otočno stanovništvo, odnosno na otoku koji je s premoštenim otokom povezan brodom i trajektom, pri prijelazu mosta vlastitim vozilom svih kategorija ne bi trebale plaćati mostarinu. Smatramo i da u povjerenstva za otoke koja će se osnivati u priobalnim županijama treba uključiti predstavnike otočnih LAG-ova i Otočnog sabora, nabraja Barić o čemu se sve razgovaralo na tribinama i koji su se konstruktivni prijedlozi iznjedrili u raspravama.

Među temama koje su izazvale žučnu raspravu bilo je i donošenje Otočnog godišnjeg programa zbog povoljnog kreditiranja fizičkih i pravnih osoba preko HABOR-a, obvezna izrada državnog programa za otoke, poticaji za zapošljavanje i davanje prednosti zapošljavanju otočnog stanovništva, jednaka prava oko subvencionirane vode fizičkim i pravnim osobama sa sjedištem na otocima koji se vodom  opskrbljuju vodonoscem ili auto-cisternama, formiranje Uprave za otoke pri Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova, obvezna prilagodba europskom zakonodavstvu, definiranje korištenja državne imovine na otocima, rješavanje koncesija za lovišta itd. 

Prema Barićevim riječima, novi Zakon o otocima, koji mora biti osnova i polazište za donošenje svih pravnih akata koji se odnose na život otočana, trebao bi se donijeti do sredine sljedeće godine.