Zadarska županija dijeli potpore malim poduzetnicima

Zadarska županija dijeli potpore malim poduzetnicima

PREKO/ZADAR – Zadarska županija u sklopu aktivnosti potpore malom poduzetništvu objavila je javni poziv za dodjelu potpora i to:

·         za početak rada poduzetnika,

·         za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2016. godinu,

·         za sufinanciranje troškova poduzetnika za stručno osposobljavanje zaposlenika za 2016. godinu.

Korisnici potpora za početak rada poduzetnika mogu biti mali poduzetnici upisani u odgovarajuće registre od početka lipnja 2015., čije je sjedište na području Zadarske županije,  a koji obavljaju djelatnost na području Zadarske županije, te čiji su vlasnici odnosno osnivači fizičke osobe. Potpore se dodjeljuju za slijedeće namjene: refundacija troškova otvaranja obrta, trgovačkog društva, zadruge; refundacija ishodovanja minimalnih tehničko-tehnoloških uvjeta za poslovni prostor, studiju utjecaja na okoliš, razne dozvole; uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalaterski i radovi unutarnjeg uređenja); nabava opreme za osnovnu djelatnost (strojevi, alati); nabava repromaterijala; izrada web stranice; izrada promotivnog materijala te nabava informatičke opreme.

Korisnici potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima su obrtnici, vlasnici tradicijskih i umjetničkih obrta, čije je prebivalište kao i sjedište obrta na području Zadarske županije i koji obavljaju djelatnost tijekom cijele godine. Tradicijski obrti su: bačvar, dimnjačar, kišobranar, knjigoveža, kovač, brusač, krznar, mlinar, pećar, postolar, torbar, urar, izrada suvenira, kao i druge djelatnosti koje se obavljaju na tradicionalan način. Umjetnički obrti su: puhanje stakla, brušenje stakla i kristala, izrada vitraja, graditelj glazbala,  čipkarstvo,  izrada i restauracija narodnih nošnji i dr. Prednost kod dodjele sredstava potpore, pod istim uvjetima, imaju obrti koji posjeduju Uvjerenja o stjecanju tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta.

Korisnici potpore za sufinanciranje troškova poduzetnika za stručno osposobljavanje zaposlenika mogu biti mali poduzetnici i to: obrtnici, zadruge, d.o.o. i j.d.o.o., upisani u odgovarajuće registre, čije je sjedište na području Zadarske županije, koji obavljaju djelatnost na području Zadarske županije, te čiji su vlasnici odnosno osnivači fizičke osobe.

Korisnici potpore ne mogu biti poduzetnici koji obavljaju poljoprivrednu (osim prerađivačke industrije) ili ugostiteljsku djelatnost.

Pojedinačni iznos potpore iznosi najviše 10.000,00 kuna.

Javni pozivi su objavljeni na web stranici Zadarske županije, a otvoreni su  do 30. rujna 2016. godine. Zahtjev se predaje u pisarnicu Zadarske županije ili poštom preporučenom pošiljkom na adresu: Zadarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Božidara  Petranovića 8, 23000 Zadar.