Komunalnoj tvrtki Otok Ugljan 2 milijuna iz EU fondova

Komunalnoj tvrtki Otok Ugljan 2 milijuna iz EU fondova

PREKO – Komunalna tvrtka Općine Preko “Otok Ugljan d.o.o.” dobit će oko 2 milijuna kuna iz Kohezijskog fonda EU, za provedbu investicijskih projekata za pripremu projektne dokumentacije sustava javne mreže odvodnje na području ‘Aglomeracija Preko, Kali’.To su prva bespovratna sredstva iz europskih fondova koja će dobiti komunalno poduzeće Općine Preko čiji su partneri u ovom projektu općine Preko i Kali.

“Otok Ugljan” se našao među 130-ak poduzeća koja su svoje projekte nominirali za europska sredstva kod Ministarstva poljoprivrede, a na kraju je završio na listi 23 rangirana odobrena projekta. Ukupna vrijednost projekta je 1,98 milijuna kuna od čega je udio dvije spomenute općine 300 tisuća, dok će nešto manje od 1,7 milijuna kuna “pokriti” Hrvatske vode.

Radi se o projektnoj dokumentaciji za dosad neizgrađene faze kanalizacijske mreže na područjima općina Preko i Kali. Europska sredstva nam jako puno znače jer time širimo mrežu odvodnje i broj potrošača, a svakako je to od vitalnog značenja i za te dvije općine u kojima bi u budućnosti na mrežu odvodnje trebala biti spojena sva domaćinstva. Ovim će sredstvima biti pokriveni i troškovi stručnog nadzora na izgradnji svih dijelova projekta. Veliku potporu u prijavi na natječaj pružio nam je Odsjek za EU fondove Općine Preko, rekao je zamjenik direktora tvrtke “Otok Ugljan” Mladen Lucin.

U tijeku je tender za javni natječaj, a projekt ‘Aglomeracija Preko, Kali’ bi trebao krenuti u realizaciju već početkom 2016. godine.