Psihijatrijska bolnica Ugljan obilježava 60 godina djelovanja

Psihijatrijska bolnica Ugljan obilježava 60 godina djelovanja

PREKO – Psihijatrijska bolnica Ugljan ove godine obilježava 60 godina od svog osnutka. 
 
Tim povodom, u Gradskoj knjižnici Zadar od 21. rujna do 03. listopada 2015. održati će se prodajna izložba rukotvorina koje su, u sklopu radne terapije, izradili pacijenti bolnice.

– Nakon dugog niza godina uspješnog djelovanja na širem području psihijatrijske skrbi, Psihijatrijska bolnica Ugljan je među prvima u Dalmaciji, a vjerojatno i Hrvatskoj, uvela palijativnu medicinsku skrb na jedan od svojih odjela. Ipak, kvalitetno uvođenje palijativne skrbi ne bi bilo moguće bez snažne podrške Hrvatskog društva za palijativnu medicinu te Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine (CEPAMET) Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sa njima organiziramo navedeni stručni skup, istaknuo je dr. Mladen Mavar, ravnatelj Psihijatrijske bolnice Ugljan.
 
Slijedom toga Psihijatrijska bolnica Ugljan zajedno s Hrvatskim društvom za palijativnu medicinu organizira proslavu 60. godišnjice Bolnice i stručni skup pod jedinstvenim nazivom „60 god. PSIHIJATRIJSKE BOLNICE UGLJAN – Specifičnosti palijativne skrbi u Dalmaciji: primorju, zaleđu i otocima” koji će se održati 16.-17.10.2015 na Ugljanu i u Zadru.