TZ Općine Pašman: Natječaji za najbolje fotografije i izvorne suvenire

TZ Općine Pašman: Natječaji za najbolje fotografije i izvorne suvenire

PREKO/PAŠMAN – Turistička zajednica Općine Pašman objavila je natječaj za “Izbor fotografije karakterističnog motiva Općine Pašman”.

Natječaj je otvoren za sve fotografe, amatere i profesionalce, punoljetne građane Republike Hrvatske te foto-klubove s područja Republike Hrvatske. Preporučljivo je da fotografije budu u rezoluciji od minimalno 3000 pixela (po dužoj strani), minimalno 300 dpi, u JPEG (.jpg) formatu. Pojedinačna fotografija može biti maksimalne veličine 25 MB. Ako fotografija nije zadovoljavajuće kvalitete, neće ući u izbor.

Prilikom slanja fotografija, potrebno je ispuniti prijavnicu za određenu kategoriju:

– Ime i prezime autora/ice
– Foto-klub (ako da, koji)
– Adresa
– Kontakt telefon
– Kontakt e-mail (osobito ukoliko se razlikuje od onoga s kojega su radovi poslani)
– Popuniti tablicu s nazivima fotografija (redni broj, naziv fotografije, šifra)
– Elektronski poslana prijavnica smatra se potpisanom. Prijava na natječaj je bez naknade.

Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja. Fotografije se ne smiju obilježavati potpisima, oznakama, vodenim žigovima, identifikacijskim obilježjima autora i sl. Radovi se šalju elektronskim putem na adresu: natjecaj@pasman.hr ili ispisane na veličini 20x 30 cm na adresu Turističke zajednice Općine Pašman, Pašman 34., 23262 Pašman zaključno do 30. rujna 2015.

Nakon provedenog natječaja, povjerenstvo će izabrati tri najbolje fotografije i nagraditi ih novčanim nagradama: 1.mjesto 1.500,00 kn, 2.mjesto 800,00 kn, 
3. mjesto 500,00 kn.

Turistička zajednica i Općina Pašman objavila je natječaj i za “Izvorne suvenire Općine Pašman” kojim ae pozivaju zainteresirane pravne i fizičke osobe
za sudjelovanje u izradi „Izvornih suvenira Općine Pašman“.

Pravo sudjelovanja imaju pravne i fizičke osobe, ustanove i samostalne djelatnosti koji su državljani RH i koji su u mogućnosti prijavljene natjecateljske radove/suvenire proizvoditi.

Suvenir treba posjedovati značajke prepoznatljivosti lokalne sredine, biti odraz tradicije, kulturne, povijesne i materijalne baštine Općine Pašman. Svaki autor se može natjecati s neograničenim brojem idejnih rješenja, no za svaki je prijedlog potrebno posebno dostaviti svu dokumentaciju. Autori moraju poslati konačno izrađene proizvode i prijedlog dizajna ambalaže.
Nakon završetka natječaja povjerenstvo će izabrati najbolja dva suvenira i nagraditi ih
novčanim nagradama: 1. mjesto 2.500,00 kn, 2. mjesto 1.000,00 kn.  Nagrađene radove Turistička zajednica Općine Pašman zadržava, a svi ostali se vraćaju
autorima (osobno se moraju podići u roku od 15 dana), uz mogućnost otkupa i distribucije.

Natječaj je otvoren do 31. svibnja 2015. Svoje radove možete poslati poštom ili predati u prostorije Općine Pašman, Pašman 34. ili u
ured Turističke zajednice Općine Pašman, Pašman 34., 23262 Pašman.