Podržite akciju “Protiv raka u dva koraka”!

Podržite akciju “Protiv raka u dva koraka”!

PREKO/ZADAR – Liga protiv raka Zadar u svom djelovanju uočila je trend porasta onkoloških bolesnika na cijelom području Zadarske županije.

Onkološkim pacijentima u postupku liječenja potrebni su kemoterapija i radioterapija (zračenje). S obzirom na to da onkološki pacijenti u Općoj bolnici Zadar imaju mogućnost primanja kemoterapije, a iznimno se upućuju u Split, Rijeku i Zagreb, ostaje otvoreno pitanje primanja radioterapije, na koju se obvezno upućuju u gore naveden gradove. Takav oblik liječenja iziskuje velike troškove ponajprije za same pacijente jer trebaju određeno vrijeme provesti u tim gradovima. Ako se pacijent odmah nakon obavljene radioterapije vraća u Zadar, moguće su komplikacije koje utječu na njegovo ukupno zdravstveno stanje.

Otočni sabor jedna je od osam udruga pokretača akcije “Protiv raka u dva koraka”: Liga protiv raka Zadar, Hrvatska udruga leukemije i limfona, Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara i tehničara, Volontrski centar Zadar, Zaklada Nora Šitum, Hrvatski liječnički zbor i Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije.

Cilj je akcije prikupiti što više potpisa podrške za potpunu provedbu liječenja onkoloških pacijenata s područja Zadarske županije u Općoj bolnici Zadar. Akcija prikupljanja potpisa počinje 23. ožujka i traje do 7. travnja 2015.